Scopul statutar al asociației PUBLIC ATTITUDE este susținerea statului de drept în România, vegherea la aplicarea de către administrația româneascâ a drepturilor garantate de Convenția Europeană pentru românii din afara frontierelor și pentru rezidenții europeni in România, fără discriminare, încurajarea și susținerea repatrierii românilor expatriați.

 

Reprezentarea și apărarea intereselor colective, economice, sociale și juridice; să contribuie la evoluția legislației în scopul integrării acquis-ului comunitar; să sesizeze instanța în interesul aderenților săi sau să intervină în sprijinului unui recurs intentat de un aderent în fața jurisdicțiilor competente.

 

Precum am constatat cu toții, drepturile garantate prin numeroasele convenții internaționale ratificate de către România rămân de multe ori teoretice și iluzorii.În practică, suntem nevoiți să ne luptăm în instanță pentru a ne vedea respectate drepturile la viață, la sănătate, la un minim trai decent.

 

PUBLIC ATTITUDE va interveni în instanță în favoarea aderenților cărora administrația publică le nesocotește drepturile cetățenești, dacă aderenții solicită acest lucru, după studiul dosarului.

 

Statutul asociației PUBLIC ATTITUDE poate fi consultat și descărcat pe pagina "Afilieri"

Fie să renască Țara Românească, astăzi ca și mâine, pururi și acum !

Asociație Legea 1901, Paris, Franța