Obligativitatea emiterii deciziei de impozitare

 

Plata impozitelor este o datorie cetățenească - ni se tot repetă acest lucru. Dar și administrația este datoare să ni le ceară, într-o formă pe care s-o putem verifica și ataca la nevoie, în fața instanței de contencios administrativ.

 

La primăria Băiculești nu a auzit nimeni vreodată de emiterea unor decizii de impozitare. atunci când rămân (pesemne) fără bani de salarii, emit direct "Titluri executorii" pentru pretinse datorii la buget.

 

Total greșit și ilegal, evident. Ceea ce instanța a și constatat în cazul "Somației de plată" emisă pe numele Simonei NICULESCU. Prin Încheiere, Judecătoria Curte de Argeș "Anulează somaţia din 12.06.2018 şi titlul executoriu nr 207 din 10.05.2018 emise pe numele reclamantei Nicolescot Simone Lucie (Niculescu Simona Lucia) de către Primăria Băiculeşti . Obligă intimatele la plata către reclamantă la plata sumei de 78,36 lei reprezentând cheltuieli de judecată cu taxa de timbru".

 

Am vorbit despre acest lucru pe prima pagină a ziarului Adevărul.
 

 

 

 

Impozitele noastre

18 aprilie 2019