A beneficia de apă potabilă este un drept fundamental. Din păcate administrația publică nu recunoaște întotdeauna acest drept cetățenilor, împotriva obligațiilor asumate prin aderarea României la Comunitatea Europeană și împotriva drepturilor garantate prin ratificarea principalelor tratate internaționale.

 

Înainte de a se constitui ca și asociație, PUBLIC ATTITUDE s-a lovit de refuzul abuziv al administrației Băiculești (Argeș) de a asigura condițiile racordării la rețeaua de apă a proprietății președintei asociației -Simona NICULESCU- în mod abuziv.

 

Rețeaua de apă din zonă este construită fără proiect sau autorizație și nu corespunde normelor legale, nu asigură accesul la apă pentru toți cetățenii. Prefectura Argeș a dispus de mai multe ori livrarea de apă menajeră prin ISU Argeș la cererea doamnei Simona NICULESCU, fără a interveni însă pe lângă primăria Băiculești pentru restabilirea cadrului legal.

 

Instanța din Argeș (Tribunalul Pitești) a pronunțat sentința nr. 136/18.02.2019, obligând autoritățile publice să restabilească legalitatea.

 

"Obligă pârâtul Prefectul Judeţului Argeş în calitate de Preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă să convoace în 48 de ore de la pronunţarea instanţei întrunirea Comitetului pentru situaţii de urgenţă a judeţului Argeş pentru evaluarea existenţei riscului secetă la care este potential expusă reclamanta sub sancţiunea unei penalităţi în favoarea reclamantei de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere. Obligă pârâtul COMITETUL JUDEŢEAN ARGEŞ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ la evaluarea situației reclamantei în 48 de ore de la convocare, în sensul de a constata sau nu existența riscului secetă iar în caz afirmativ obligă la adoptarea unei hotărâri prin care să instituie in favoarea reclamantei starea de urgență pentru secetă și să dispună distribuirea apei potabile către reclamantă până la îndepărtarea riscului, sub sancţiunea unei penalităţi in favoarea reclamantei de 100 de lei pentru fiecare zi de întârziere. Obligă pârâtul Primarul comunei Băiculeşti să întocmească în 7 zile de la pronunţarea instanţei, sub sancţiunea unei penalităţi în favoarea reclamantei de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, un proiect de hotărâre privind stabilirea tipului de intervenţie necesară redimensionării, extinderii şi modernizării reţelei de furnizare a apei potabile pe Str. Principală, Valea Brazilor - Biserica, comuna Băiculeşti, judeţ Argeş și să îl înainteze spre aprobare pârâtului Consiliul Local Băiculești". 

 

Sentința este atacată cu recurs din partea autorităților publice, recursul nefiind încă judecat.

 

Presa a salutat decizia instanței prin numeroase articole. Câteva dinte aceste articole sunt disponibile mai jos.

 

Ziare.com

 

Adevărul

 

Realitatea TV

 

Vice

 

Click

 

 

Dreptul la apă

18 aprilie 2019