În fiecare Tribunal funcționează o secție de contencios administrativ și fiscal căreia vă puteți adresa pentru a obține anularea actelor administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene care vă vătămează interesele, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale.

 

Prin instanţele de contencios administrativ se judecă acele cauze în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

 

Puteți obține în contencios administrativ și obligarea unei autorități să efectueze o anumită operație (să reabiliteze un drum, să extindă rețeaua de apă potabilă, de canalizare) sub sancțiunea unei penalități pe zi întârziere.

 

Pentru a vă adresa instanței de contencios administrativ trebuie să parcurgeți întâi procedura prealabilă, să cereți autorității anularea actului sau după caz efectuarea operației. Autoritatea are la dispoziție un termen maxim de 30 de zile pentru soluționarea cererii. În cazul unui răspuns negativ sau în lipsa vreunui răspuns, instanța de contencios administrativ poate fi sesizată. Taxa de timbru pentru acțiunea judiciară este de 50 de lei.

 

Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu ori la cererea părţii interesate.

 

Soluțiile pronunțate de instanțele de contencios administrativ sunt obligatorii pentru autoritățile pârâte odată rămase definitive, executarea silită a acestora fiind simplificată față de restul executărilor silite.

 

Asociația PUBLIC ATTITUDE încearcă să obțină drepturile aderenților săi pe cale amiabilă, redactând corespondețele prealabile cu indicarea temeiurilor legale ale cererilor formulate. Din fericire, de multe ori aceste cereri bine formulate sunt suficiente pentru a rezolva problema cetățeanului. În cazul în care autoritatea publică refuză să dea curs cererilor legitime, veți găsi un sprijin concret în cadrul asociației pentru a obține drepturile dumneavoastră în fața instanței.

 

Veți găsi la rubruca "Afilieri" formularul ce vă permite să deveniți membru al asociației.

Contenciosul administrativ

10 mai 2019