Public Attitude

Portfolio

Drumul comunal

Asuprirea administrației publice, reabilitarea unui drum comunal

Din păcate administrația publică este ceea ce este, un monstru compus din mulți funcționari indolenți, de foarte multe ori incompetenți. Pentru a avea o șansă să răzbim împotriva acestor pahiderme, trebuie să ne înarmăm cu răbdare, cu o minimă cunoaștere a legilor și cu câteva exemple. Veți vedea mai jos că se poate face lumină în sat, dar cu răbdare și perseverență. Acesta este textul plângerii depus la DNA, care a fost urmat de efecte. A fost pusă în mișcare acțiunea  penală IN REM (față de orice persoană care a participat la infracțiune) pentru abuz în serviciu.

Aici voi dezvolta exemplu drumului comunal din Valea Brazilor, impracticabil ca multe drumuri din România, cum am abordat eu această problemă și cum decurge, deoarece nu s-a terminat.

Pe 13 februarie 2013, după nenumărate convorbiri telefonice cu personalul Primăriei Băiculești (primar, consilier), am adresat o SOMAȚIE (anexa nr. 1) primăriei Băiculești, prin care puneam în vedere obligația administrației publice să întrețină drumurile în stare tehnică corespunzătoare. La acea dată drumul era aproape impracticabil, utilajul pentru deszăpezire nu onora cu prezența decât extrem de rar drumul nostru (mai precis drumul a fost deszăpezit de 3 -trei- ori în cursul iernii 2012-2013). Am fost de altminteri în imposibilitatea de a mă întoarce la domiciliu după ce am fost cu soțul meu la cumpărături în Curtea de Argeș, fiind nevoită să las copilul în vârstă de 4 ani în grija vecinului nostru timp de 5 zile.

Luni 18 februarie 2013, la ora 07,30, executorul judecătoresc Vasile IORDACHE a întocmit la cererea mea și în aplicarea art. 364 Cod de Procedură Civilă (anexa nr. 2), un constat al stării de fapt al drumului ce deservește locuința noastră, consemnând și declarațiile vecinilor ce folosesc același drum.

Acest constat avea, conform dispozițiilor legale, puterea doveditoare a înscrisului autentic. Mai avea meritul de a constata că : „Pentru un autovehicul de capacitate mare este imposibil a se urca, ÎN CAZUL UNEI INTERVENȚII A POMPIERILOR, A SALVĂRII sau pentru transportul unor materiale grele.”

Pe data de 19 februarie 2013 am formulat, pentru lipsa de acces pe un drum public la proprietatea mea din județul Argeș, o cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei BĂICULEȘTI și alții cu obiect „obligația de a face”, pentru o cauză EXTREM de urgentă (drum impracticabil conform constatului executorului judecătoresc).

Pe data de 26 februarie 2013, văzând că nu apare pe portalul instanței nicio cerere pe numele meu, am redactat și trimis o cerere de urgentare (anexa nr. 3), am primit răspunsul doamnei judecător (anexa nr. 4), am formulat obiecțiuni la acest răspuns -aberant- (anexa nr. 5). În lipsa unei reacții a instanței, am fost nevoită să introduc contestația pentru tergiversarea judecății (anexa nr. 6) prevăzută de către art. 522 N.C.P.C, între timp primind dată recomandată … 30 septembrie 2013 (!).

Pentru a motiva REFUZUL de a executa obligațiile stabilite prin Noul cod de procedură civilă (verificare de îndată a cererii de chemare în judecată, comunicare de îndată a acesteia pârâților), judecătoarea cauzei invoca lipsa de discernământ al programului informatic ECRIS, furnizat de Ministerul Justiției. Mai invoca doamna judecătoare niscavai hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii, neverificabile. Acest aspect a făcut obiectul unei plângeri către Consiliul Superior al Magistraturii, plângere ce a fost înaintată către Inspecția Judiciară pe data de 18 martie 2013 sub numărul IJ/1005 (anexa nr. 7). Am mai depus plângere pentru neaplicarea dispozițiilor Noului cod de procedură civilă la Ministerul Justiției (anexa nr. 8). Menționez că nici una dintre plângerile depuse la CSM sau Ministerul Justiției nu au primit răspuns sau rezolvare.

EVIDENT, doamna judecător nu s-a mustrat pe dumneaei însăși, a respins contestația (anexa nr. 9). Am formulat așadar pe data de 31 martie 2013 plângere pentru tergiversarea procesului (anexa nr. 10), ce a fost la rândul ei respinsă (anexa nr. 11).

Căile de recurs prevăzute de către NCPC fiind epuizate, nu am putut decât aștepta peste 8 luni pentru a putea avea acces la un tribunal.

Într-un final, am obținut satisfacție, pe data de 19 noiembrie 2013 am obținut PRIMA decizie la Contencios Administrativ (anexa nr. 12) care obligă un consiliu local să facă ceea pentru ce a fost ales și plătit : „pârâtul Consiliul Local al com. Băiculești, pe care îl obligă să adopte în termen de 10 zile o hotărâre în care să prevadă MĂSURI URGENTE pentru reabilitarea drumului local din satul Valea Brazilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget și modalitatea de încredințare a lucrării.” Hotărâre definitivă și irevocabilă.

Urmare directă a neexecutării în termen legal a obligațiilor de reabilitare a drumului, după   fenomenele meteorologice din primăvară s-a produs pe domeniul nostru o importantă alunecare de teren, distrugând împrejmuirea și punând la pământ peste 40 de arbori adulți. Casa principală precum și restul gospodăriei erau și mai sunt în pericol deoarece alunecarea produsă în partea inferioară a terenului se poate extinde în orice moment la partea superioară, terenul fiind în pantă destul de pronunțată. Am depus în acest sens o plângere la ISU Argeș pe data de 27/06/2014, urmarea căreia s-a deplasat o comisie ISU pentru a constata sinistrul intervenit pe data de 11/07/2014 (anexa nr. 13).

Constatând indolența pârâților din administrație, am depus pe data de 11 iunie a.c. o notificare (anexa nr. 14) la registratura primăriei Băiculești pentru a-mi putea vedea în sfârșit respectate drepturile garantate prin lege și Constituție și confirmate de către instanță. CU TOATE că instanța a pronunțat această decizie în NOIEMBRIE 2013, cu toate că administrația publică era datoare să execute DE BUNĂVOIE decizia instanței din 3 februarie 2014, am fost nevoită să recurg la executarea silită a obligației Consiliului Local (anexa nr. 15).

Pe data de 30 iunie am aflat de o hotărâre a Consiliului Local Băiculești prin care decidea să efectueze reabilitarea drumului „în regie proprie și cu utilajele din dotare”, fără nici cea mai mică urmă de proiect (anexa nr. 16). Conținea și prevederea conform căreia „lucrările vor fi executate periodic în funcție de starea drumului și cu încadrarea în sumele alocate anual pentru întreținerea drumurilor comunale și locale”. Adică nu respecta dispozitivul hotărârii judecătorești sub nici o formă.

Pentru a intra în posesia acestei HCL, am fost nevoită să cer telefonic luni 30 iunie în jurul orei 10,00 intervenția domnului jurist Ionel VOICA, din cadrul serviciului juridic al Prefecturii Argeș, deoarece contactasem telefonic atât secretarul primăriei cât și primarul iar ambii refuzaseră să-mi pună la dispoziție hotărârea consiliului pentru a o putea ataca. Numai după intervenția juristului Prefecturii secretarul a consimțit să-mi elibereze o copie după această hotărâre, dar amenințându-mă (de față cu doi martori) că voi avea mari probleme, care mă vor convinge să mă mut din zonă.

Am adresat după aceste evenimente o scrisoare deschisă actualului Prefect de Argeș, publicată în presa centrală (http://activenews.ro/un-cetatean-roman-ii-cere-prefectului-de-arges-sa-respecte-legea-caz-contrar-amenintand-nu-va-vom-mai-da-bani_1845853.html) cât și în cea locală (http://www.argesplus.ro/scrisoare-deschisa-catre-prefectul-arges-manifestul-de-la-baiculesti-reloaded.html).

Urmare a pasivității domnului Prefect, am depus pe data de 23/07/2014 o plângere către corpul de control al primului ministru, plângându-mă de inerția administrației publice și de lipsa de ajutor în a vedea respectate hotărârile judecătorești (anexa nr. 17). Probabil la interpelarea guvernului, domnul Prefect de Argeș mi-a adresat un răspuns de complezență pe care nu merită să-l mai cităm aici. Supărată, am adresat o a doua plângere guvernului, de data aceasta către cancelarie (anexa nr. 18).

Văzând că Prefectul nu se recunoaște funcționar al Statului (dornic să-mi asigure respectarea drepturilor), că DNA-ul nu se grăbește să înregistreze plângerea mea, am adresat o a doua scrisoare deschisă (tot în presă) domnului Prefect : http://activenews.ro/ce-se-intampla-cu-autoritatile-din-arges-prefectul-refuza-sa-respecte-legea-dna-pitesti-nu-inregistreaza-plangeri-penale_1850060.html

Urmare a executării silite a Consiliului Local Băiculești, pe data de 5/09/2014 executorul judecătoresc întocmea un proces-verbal prin care constata că debitorul Consiliul Local al comunei Băiculești nu-și îndeplinise obligația pusă în sarcina sa de către instanță (anexa nr. 19).

După acest constat, executorul solicita instanței aplicarea unei penalități de 1 000 de lei pe zi întârziere până la aducerea la îndeplinire a prevederilor instanței (anexa nr. 20).

Între timp, pe data de 5/08/2014 depusesem la Judecătoria Curtea de Argeș o cerere prin care solicitam amendarea (în folosul statului român) a primarului cu 20% din salariul minim pe economie pe zi întârziere din data de 3 februarie 2014, o penalitate în folosul meu către Consiliul Local de 1 000 de lei întârziere din aceeași dată, și încuviințarea instanței pentru a aduce la îndeplinire reabilitarea drumului pe cheltuiala debitorului (anexa nr. 21).

Instanța s-a pronunțat pe data de 10/10/2014, stabilind din acea dată o penalitate în favoarea mea de 100 le/zi până la aducerea la îndeplinire de către Consiliul Local a obligațiilor stabilite de către instanță. http://portal.just.ro/216/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21600000000032260&id_inst=216

Dosarul pentru penalitățile solicitate de către executor urmează să se judece :

http://web.justitie-ag.ro/jud_pit/jud_app/dosar_detalii.asp?id_dosar=28000000000234190

Pentru moment, Consiliul Local Băiculești este sub sancțiunea penalității zilnice de 100 de lei. În mod absolut neașteptat, în loc de a conștientiza ilegalitatea și gravitatea situației în care se află, majoritatea membrilor Consiliului susțin că ar respecta legea, crezându-i pe primar și pe secretar care sunt foarte convinși că dau dovadă de inteligență eludând legile. Din păcate un singur consilier local a realizat încă din ianuarie 2014 gravitatea situației, restul de 14 consilieri nici acum nu înțeleg care vor fi consecințele indolenței lor. Dacă fac acest lucru din incompetență nu este mai puțin grav decât dacă o fac doar din reaua voință de care au dat până acum dovadă.

Va mai curge cerneală pe marginea acestui caz de încăpățânare aberantă a membrilor administrației publice locale. Cazul Băiculești este pe punctul de a deveni o telenovelă de cel mai prost gust.

Mulțumesc din nou pe această cale membrilor eminenți ai administrației publice ce mi-au dat prilejul să-mi vărs năduful în presă, prin terapeuticele scrisori deschise publicate. Recomand călduros această modalitate de a scăpa de nervii ce vi-i pricinuiesc angajații noștri – membrii administrației.

Este și grea dar și frumoasă viața de român.

Va urma …